Реализирани проекти за 2015 г.

 •  
 • Пристройка и слънцезащитен навес, гр. София

  Пристройка и слънцезащитен навес, с височина 2.20м по съществуваща плътна ограда към "Ресторант" в УПИ VII-94, кв.145, м. Гео Милев, р-н Слатина, гр.София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Пристройка към павилион за козметика, гр. София

  Пристройка към павилион за козметика в УПИ VII-94, кв.145, м.Гео Милев, р-н Слатина, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Комплекс от къщи за гости

  Комплекс от къщи за гости в землището на с. Ново Село, Община Стара Загора; Подобект: Къща за гости 1

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Комплекс от къщи за гости

  Комплекс от къщи за гости в землището на с. Ново Село, Община Стара Загора; Подобект: Обслужваща сграда

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Преустройство на търговски обект

  Преустройство и смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в аптека, адрес: град София, Р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев №6

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Производствена сграда със складове

  Eл. захранване и КИПиА на ОВК оборудване за производствена сграда със складове и администрация на „АТМ ГРУП” ЕООД; УПИV-1179, кв. 44А, Суходол, р-н Овча Купел.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Птицекланница Пилко ЕООД

  Аварийна вентилация шаржови тунели на птицекланица ПИЛКО ЕООД, гр. Разград.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Птицекланница Пилко ЕООД

  Аварийна вентилация картон - фризер на птицекланица ПИЛКО ЕООД, гр. Разград.

  Обхват на поректиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за безвъзмездно предаване на отпадъци

  Площадкови електрически инсталации на обект: Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Център за безвъзмездно предаване на отпадъци

  Мълниезащитни и заземителни инсталации на сградите и площадката на обект: Изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски – площадкови електрически инсталации.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Читалище "Родолюбие", гр. Асеновград

  Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективонст на сградата на читалище "Родолюбие", гр. Асеновград, УПИ I - Читалище, съставляващ ПИ с идентификатор 00702.518.39, кв.204, по устройствения план и КККР на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив – електрически инсталации, мълниезащитни и заземителни уредби.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски – мълниезащитни и заземителни уредби.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна – площадкови електрически инсталации.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна – мълниезащитни и заземителни уредби

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

  Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани - ПИ 000521 в землище с. Гарваново, община Хасково; подобект: Инсталция за сепариране – електроснабдяване технологични консуматори, мълниезащитна и заземителна уредби.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани - ПИ 000521 в землище с. Гарваново, община Хасково – площадкови електрически инсталации.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

  Авторски надзор по част Електрическа на изпълнение на проекта за Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани - ПИ 000521 в землище с. Гарваново, община Хасково – мълниезащитни и заземителни уредби

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Реконструкция на производствено помещение

  Реконструкция на производствено помещение, от ос 32 до ос 41 в блок "Е" на ИМИ-1; Електрическо захранване и управление на вентилационно и климатично оборудване.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 880 м2

 
 •  
 • Производствена сграда, гр. Стара Загора

  Разширение на студов център към производствена сграда на Стандард Профил България АД, Стара Загора, ул. Никола Петков 12

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Жилищна сграда в гр. София

  Жилищна сграда в гр.София, м. Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА А, Разпределително електрическо табло абонатна станция сграда А (РТ-Аб./А)

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 
 •  
 • Жилищна сграда в гр. София

  Жилищна сграда в гр.София, м. Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА Б, Разпределително електрическо табло абонатна станция сграда Б (РТ-Аб./Б)

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com