Реализирани проекти за 2014 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2014 г.

През април 2014 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” показва лек ръст, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Поради изминалата политическа криза обаче не е реалистично да се очакват значителни положителни изменеия в тази тенденция.

 

При проектирането на нови обекти този ръст ще се отрази с известно закъснение, тъй като в момента се реализират замразени при кризата обекти.

 
Общата площ на разработените от нас проекти за 2014 година е 1020+ м2 .
 •  
 • Склад, кв. Драгалевци, гр. София

  допълващо застрояване в ПИ с идентификатор 68134.1977.2608, кв. Драгалевци, гр.София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 20 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Пристройка, преустройство и изгребна яма на еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ с идентификатор 68134.1331.515 – УПИ ХVІ747, кв. 35, м. „кв. Требич“

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 200 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Говедарци

  Надстрояване и пристрояване на жилищна сграда в УПИ VI, кв.103а, село Говедарци, община Самоков, област Софийска

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 350 м2

 •  
 • Преустройство на търговско помещение, гр. Пловдив

  Преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека в гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" №69

  Обхват на проектиране: ...

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • Еднофамилна жилищна сграда, гр. София

  Реализиране на обекта и авторски надзор по плана на София, в.з. Градище, р-н Панчарево, Столична община.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 300 м2

 
 •  
 • Обект склад и работилница, гр. София

  Допълващо застрояване в поземлен имот в кв. Драгалевци, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: ... м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com