Реализирани проекти за 2013 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2013 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2013 година е над 17700м и включва еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели, магазини и други.

 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Жилищна сграда и изгребна яма в УПИ X-938, кв. 110, м. Кръстова вада, р-н Триадица, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 463,58 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Лозен

  Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в имот с идентификатор 44063.6221.4298, (по предходен план УПИ II-2591, кв. 172, м. Азмаците) с. Лозен, р-н Панчарево, Столична община

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 420 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Лозен

  Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ II-173,кв.105a , с.Лозен, р-н Панчарево, Столична община

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 210 м2

 
 •  
 • Еднофамилна къща

  Проектна схема на ГРТ за еднофамилна къща

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Равно поле

  Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-6, кв. 66, по плана на с.Равно поле, Община Елин Пелин

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 400 м2

 
 •  
 • Семеен хотел, гр. Свети Влас

  Вътрешно преустройство на семеен хотел в хотел апартаментен тип в гр. Св. Влас, общ. Несебър - промяна на инвестиционното намерение по време на строителството по чл. 54 от ЗУТ

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Енергийна ефективност, УННС

  Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на блокове на студентски общежития на УНСС (Университет за национално и световно стопанство), сграда пл. № 58, кв. 112, м. Студентски град , р-н Студентски, гр. София. БЛОК 26 - общи части, сграда пл. № 58, кв. 112

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 330 м2

 
 •  
 • Енергийна ефективност, УННС

  Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на блокове на студентски общежития на УНСС (Университет за национално и световно стопанство), сграда пл. № 58, кв. 112, м. Студентски град , р-н Студентски, гр. София. БЛОК 38 - общи части, сграда пл. № 991, кв. 211

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 400 м2

 
 •  
 • Енергийна ефективност, УННС

  Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на блокове на студентски общежития на УНСС (Университет за национално и световно стопанство), сграда пл. № 58, кв. 112, м. Студентски град , р-н Студентски, гр. София. БЛОК 40A - общи части, сграда пл. № 987, кв. 231

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 400 м2

 
 •  
 • Енергийна ефективност, УННС

  Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на блокове на студентски общежития на УНСС (Университет за национално и световно стопанство), сграда пл. № 58, кв. 112, м. Студентски град , р-н Студентски, гр. София. БЛОК 9 - общи части, сграда пл. № 109, кв. 190

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 430 м2

 
 •  
 • Помещение за бързо хранене

  Бърза закуска в подлеза на метростанция бул. "Г. М. Димитров"

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 150 м2

 •  
 • Жилищна сграда, с. Говедарци

  Надстрояване и пристрояване на жилищна сграда в УПИ VI, кв.103а, село Говедарци, община Самоков, област Софийска

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 350 м2

 
 •  
 • Магазин в Спортен център

  Преустройство на магазин в спортен център, УПИ VІІІ - 314, кв. 3 по плана на гр. София, м. Хиподрума, р-н Красно село, СО, ул. Лерин №1-5

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 260 м2

 
 •  
 • Присъединяване на електроразпределителна мрежа

  Присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект Източната част от източната сграда близнак Находяща се на ул. „Момкова баня“ №56, м.“Овча купел“, СО район „Овча купел“, гр. София.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Мълниезащитна инсталация

  Мълниезащитна инсталация на Софииски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет - основен ремонт, покрив сграда "В"

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 960 м2

 
 •  
 • Студентски общежития

  Каталог за обновяване и рехабилитация едропанелни жилищни сгради номенклатура за общежития (БС-69 СФ) студентски общежития секция "изток - запад"

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 2400 м2

 
 •  
 • Студентски общежития

  Каталог за обновяване и рехабилитация едропанелни жилищни сгради номенклатура за общежития (БС-69 СФ) студентски общежития секция "север - юг"

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 2400 м2

 
 •  
 • Семейни общежития

  Каталог за обновяване и рехабилитация едропанелни жилищни сгради номенклатура за общежития (ОС 68 ГЛ) - семейни общежития. Блокове 16, 17 и 18

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 3546 м2

 
 •  
 • Студентски общежития

  Каталог за обновяване и рехабилитация едропанелни жилищни сгради номенклатура за общежития (ОС 68 ГЛ) студентски общежития – блокове А, Б, В и Г

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 3460 м2

 
 •  
 • Инсталация за третиране на биологични отпадъци

  Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров, Столична община, подобект “Инсталация за третиране на биологични отпадъци – технологична част, адаптация на технически проект“

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инсталация за третиране на зелени отпадъци

  Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров, Столична община, подобект “Инсталация за третиране на зелени отпадъци – технологична част, адаптация на технически проект“

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Изготвяне на наръчник за експлоатация

  Изготвяне на Наръчник за експлоатация и поддръжка за Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров, Столична община

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com