Реализирани проекти за 2012 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2012 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти на сгради за 2012 година е 6670 м, а на разработените инвестиционни проекти за инфраструктурни строежи - 28000м

 •  
 • Жилищна сграда, гр. Варна

  Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-2542 , кв.2, (поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5507.2685 по кадастрална карта), м-ст "Вилите", р-н Аспарухово, гр.Варна

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ВиК

   Площ: 320 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Горна Малина

  Еднофамилна къща - УПИ VII-общ., кв. 56, с. Горна Малина, община Горна Малина

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • Ремонт и еднофазно техническо проектиране

  Ремонт и еднофазно техническо проектиране на помещения за разполагане на климатична камера и вибрационен стенд в сградата на БИМ в гр. София на ул. "Проф. П. Мутафчиев" № 2

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 100 м2

 
 •  
 • Помещение за бързо хранене

  Бърза закуска в подлеза на метростанция бул. "Г. М. Димитров"

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 100 м2

 
 •  
 • Сити Мол, гр. София

  Мълниезащитна инсталация на “Сити Мол - Търговски и развлекателен комплекс с трафопост и подземен паркинг.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 3000 м2

 
 •  
 • Птицекланница "Пилко", гр. Разград

  Електроснабдяване на въздухоохладители и спомагателно вентилационно оборудване на птицекланница "Пилко" ЕООД, гр. Разград

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 3000 м2

 •  
 • ГКПП Брегово

  Инфраструктурен строеж. Предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране за гранични контролно - пропусквателен пункт.

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 3000 м2

 
 •  
 • ГКПП Връшка чука

  Инфраструктурен строеж. Предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране за гранични контролно - пропусквателен пункт.

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 3000 м2

 
 •  
 • ГКПП Златарево

  Инфраструктурен строеж. Предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране за гранични контролно - пропусквателен пункт.

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 3000 м2

 
 •  
 • ГКПП Станке Лисичково

  Предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране за граничен контролно - пропусквателен пункт - ГКПП Станке Лисичково/МП Логодаж – реконструкция и модернизация (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта)

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 5000 м2

 
 •  
 • ГКПП

  Инфраструктурни обекти - ГКПП Брегово, ГКПП Златарево, ГКПП Връшка чука

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 9000 м2

 
 •  
 • ГКПП Станке Лисичково

  Граничен контролно - пропусквателен пункт - ГКПП Станке Лисичково/МП Логодаж – реконструкция и модернизация (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта)

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 5000 м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com