Реализирани проекти за 2011 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2011 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2011 година надхвърля 130200 м

 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Еднофамилна жилищна сграда – м. Симеоново-Драгалевци, общ. Витоша, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 600 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Долни Пасарел

  Еднофамилна жилищна сграда с гараж, в с. Долни пасарел, р-н Паначрево, Столична община

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и Вик

   Площ: 317 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Радуил

  Еднофамилна жилищна сграда в с. Радуил, общ. Самоков, обл. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ВиК

   Площ: 350 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Трудовец

  Жилищна сграда в с.Трудовец, м.Сипалница, община Ботевград

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • Семеен хотел, гр. Свети Влас

  Надстрояване и преустройство на съществуваща жилищна сграда в семеен хотел в гр. Св. Влас, общ. Несебър

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Комплекс "Живата вода", гр. Варна

  Комплекс "Живата вода", гр. Варна, кв. Виница, св.2, масив 29, УПИ XXIV - 29007, 29021 - преработка по време на строителство.

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ОВК

   Площ: 1000 м2

 
 •  
 • Читалище "Просвета", с. Абланица

  Ремонт и модернизация на общи пространства, многофункционална зала и осигуряване на достъпна среда в сградата на читалище „Просвета” ,в УПИ II, кв.36, село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 535 м2

 
 •  
 • Ресторант, с. Казичане

  Ресторант с щанд за закуски в, с. Казичане, район Панчарево , гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК, ВиК и Газоснабдяване

   Площ: 460 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, гр. Бургас

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO”, м."Оникилика", гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас - преработка по време на строителство

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 12500 м2

 
 •  
 • Хладилник с автомивка и склад

  Хладилник с автомивка и склад тенекии ПИ 10 10 18, землище на с.Белица, община Тутракан, обл. Силистра

  Обхват на проектиране: --

   Площ: 540 м2

 
 •  
 • Вилна сграда, гр. Банкя

  Вилна сграда на един етаж и тавански полуетаж и гараж в УПИ II-2204, кв.62A, ул."Ал.Стамболийски", гр.Банкя.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Ново Паничарево

  Разделяне на двуетажна жилищна сграда на две самостоятелни жилища в УПИ IX-416 в кв. 49 по плана на с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ОВК

   Площ: 144 м2

 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна

  EUROPEAID/124485/D/SV/BG-2010-2011г. Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Варна и изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 15000 м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово

  EUROPEAID/124485/D/SV/BG-2010-2011г. Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Борово и изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 12000 м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново

  EUROPEAID/124485/D/SV/BG-2010-2011г. Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Велико Търново и изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 17000 м2

 
 •  
 • Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски

  EUROPEAID/124485/D/SV/BG-2010-2011г. Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Левски и изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 10000 м2

 
 •  
 • Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, Хасково

  Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани - ПИ 000518 и 000519, землище с.Гарваново, община Хасково

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 20000 м2

 
 •  
 • Регионална инсталация за рециклиране, Хасково

  Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци- регион Хасково ПИ 77195.99.16, местност "Кара ямач", гр. Хасково

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 38000 м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. София

  Рекламен информационен елемент - рекламно пано в обект: Застрояване в ПИ 498 - комплекс Черно злато, м. Богровски песоци, кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. София

  Свързване към външната електрическа мрежа на жилищна сграда на два етажа и гараж, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ №34, УПИ VIII-633, кв. 38, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“.

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com