Реализирани проекти за 2010 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2010 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2010 година надхвърля 115000 м

 •  
 • Жилищна сграда, с. Люти брод

  Еднофамилна жилищна сграда в с. Люти брод, община Мездра

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 450 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, гр. Сепарева баня

  Къща за настаняване - еднофамилна жилищна сграда със стаи за настаняване, в УПИ IV-3052, кв.114, гр. Сепарева баня, обл. Кюстендилска

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и Вик

   Площ: 370 м2

 
 •  
 • УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София

  Преустройство и смяна на предназначението на болнична кухня, счетоводство и ТРЗ, отделение посъдебна медицина, психиатричен сектор и телефонна централа в Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 950 м2

 
 •  
 • Балнеология, хотели, аквапарк, с. Крушуна

  Балнеология, хотели, аквапарк и сгради за обществено обслужващи дейности в кв. 52 и 53, с.Крушуна, общ. Летница - техническа инфраструктура

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 9000 м2

 
 •  
 • Читалище "Просвета - 1881", с. Костенец

  Проект за рехабилитация и подобряване на енергийната ефективност за читалище "Просвета - 1881", с. Костенец - УПИ ХV-703.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Читалище "Гео Милев", с. Костенец

  Проект за рехабилитация и подобряване на енергийната ефективност за читалище "Гео Милев", с. Костенец - УПИ ІІ, кв.14

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1380 м2

 
 •  
 • Читалище "Прогрес", с. Костенец

  Проект за рехабилитация и подобряване на енергийната ефективност за читалище "Прогрес", с. Костенец - УПИ І, кв.90Б

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 970 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, гр. София

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO”, м. „Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път бул. „Сливница”, община Връбница, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 32216 м2

 •  
 • Магазин Хиполенд, Варна

  Магазин Хиполенд в МОЛЛ Варна

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1000 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, гр. София

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO”, м. „Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път бул. „Сливница”, община Връбница, гр. София - преработка по време на строителство

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 32216 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, гр. Русе

  Магазин за промишлени стоки – „JUMBO”, м. "Караач”, град Русе, община Русе, област Русе

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 16000 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, гр. София

  Магазин за промишлени стоки – „JUMBO”, кв. Илиянци, град София идеен проект

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 17200 м2

 
 •  
 • Магазин Матстар

  Магазин МАТСТАР - комплекс "Галакси"

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ВиК

   Площ: 450 м2

 
 •  
 • Инсталация за неопасни отпадъци

  Инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, Община Ловеч (част ЕЛ)

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 1300 м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, с. Бусманци

  Уличен водопровод с. Бусманци – район „Искър”

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, р-н Кремиковци

  Резервно електроснабдяване на обект: Застрояване в ПИ 498 - комплекс Черно злато, м. Богровски песоци, кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София, подобект: Черпателен резервоар с обем 450суб.м. към площадкова водопроводна врежа в комплекс Черно злато, м. м. Богровски песоци, кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, с. Крушуна

  Подробен устройствен палн (ПУП) - Балнеология, хотели, аквапарк и сгради за обществено обслужващи дейности в кв. 52 и 53, с.Крушуна, общ. Летница

  Обхват на проектиране: --

   Площ: -- м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com