Реализирани проекти за 2009 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2009 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2009 година надхвърля 72100 м

 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Еднофамилна жилищна сграда на семейство Николови, м. „Малинова долина-изток”, р-н Студентски, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 250 м2

 
 •  
 • Преустройство на таванско помещение

  Преустройство и промяна на предназначението на таванско помещение в ателиета №1 и №2, гр. София, р-н Средец, ул. „13-ти Март”, №17, местност „Центъра”

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 110 м2

 
 •  
 • Хотел в гр. София

  Хотел в УПИ X - II-221 кв.102, местност Лозенец II част, район Лозенец, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 1000 м2

 
 •  
 • УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", гр. София

  Преустройство на диализен център към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК, ВиК, Технологична

   Площ: 1950 м2

 
 •  
 • СБАЛББ "Света София" ЕАД

  Сектор за лечение на деца с туберкулоза с бацилоотделяне към клиниката по детска пневмология и фтизиатриа към СБАЛББ „Света София” ЕАД, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • СБАЛББ "Света София" ЕАД

  Сектор за лечение на болни с множествена лекарствена резистентност към клиника по туберкулоза СБАЛББ „Света София” ЕАД, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 1200 м2

 
 •  
 • Детска градина, с. Горна Малина

  Реконструкция и ремонт на детска градина, с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1000 м2

 
 •  
 • Театрален комплекс, гр. Русе

  Актуализация и преработка на театрален комплекс – Русе – ІІІ етап, гр. Русе

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 7000 м2

 
 •  
 • Национален Метрологичен комплекс

  Конкурсен проект за участие в открит конкурс за проект по реда на ЗОП, с предмет: “Изработване на идеен инвестиционен проект за изграждане на национален метрологичен комплекс в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община"

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 15000 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo, с. Костиево

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO”, с. Костиево, община Марица, област Пловдивска

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 12500 м2

 
 •  
 • Магазин Jumbo Black Gold

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO BLACK GOLD”, кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: -- м2

 •  
 • Магазин Jumbo, гр. Бургас

  Магазин за промишлени стоки „JUMBO”, м."Оникилика", гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 17600 м2

 
 •  
 • Министерство на икономиката

  Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация и абонатната станция в сградата на МИЕ на ул. „Триадица” №8”, гр. София

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 300 м2

 
 •  
 • Офис сграда, гр. София

  Офис сграда със заведение, подземни гаражи и трафопост – ул. ”Софроний Врачански”, гр. София - преработка по време на строителство

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 2602,5 м2

 
 •  
 • Хотел с жилищна част

  Хотел с жилищна част - ЕТ АРК Кирил Бочков

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 4800 м2

 
 •  
 • Соравия Център - Глобул АД

  Ново главно електрическо табло за обект Соравия център - Глобул АД

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Уникредит Булбанк АД

  Преустройство на офис на Уникредит Булбанк АД, гр. Ловеч

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 150 м2

 
 •  
 • Спедиторски център, гр. София

  Спедиторски център, складове и офиси – м. Казичане-стопански двор, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 1200 м2

 
 •  
 • Система за аспирация

  Система за аспирация, вентилация, климатизация и обезпрашаване на технологична линия за сортиране на неопасни отпадъци.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Фабрика "Форнети"

  Фабрика за замразени тестени изделия ФОРНЕТИ, гр. Ихтиман, УПИ ІІ 2481, кв. 114.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 3800 м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект

  Уличен водопровод Ф90 и Ф110 по ул. „Марица”, ул. „Стар лозенски път” и ул. „Черно море”, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. Русе

  Външни ВиК връзки при актуализация и преработка на театрален комплекс – Русе – ІІІ етап, гр. Русе

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. Априлци

  Нов уличен водопровод за водоснабдяване на махали Йочевци, Добревци и Минковци, гр. Априлци - кв. Център

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com