Реализирани проекти за 2008 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2008 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2008 година надхвърля 28000 м

 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Еднофамилна къща – м. Маля Кория, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 350 м2

 
 •  
 • Модулна къща

  Предварително изработена модулна къща

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 32 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, гр. Добринище

  Жилищна сграда с апартаменти за сезонно битуване и ЗОХ – гр. Добринище

  Обхват на проектиране: СК, ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 997 м2

 
 •  
 • Преустройство на стол в ресторант

  "Преустройство на съществуващ стол в ресторант" - етаж от сграда, находяща се в УПИ ІІ - 5, нв.41, м.Центъра, - р-н Средец СО, по плана на гр. София, ул. Хан Крум №12.

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 200 м2

 
 •  
 • СПА Център в к.к. Боровец

  СПА център в Спортно - възстановителен център в х. Олимп - к.к. Боровец

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 700 м2

 
 •  
 • Дом за деца, лишени от родитеслски грижи

  Реконструкция и преустройство на дом за деца, лишени от родителски грижи „Младен Антонов” – с.Тотлебен, обл. Плевен

  Обхват на проектиране: АРХ, СК, ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 2340 м2

 
 •  
 • Балнеоложки хотел

  Инвестиционен проект за балнеоложки хотел и главен вход за комплекса, разположени в УПИ, собственост на "Литекс Комерс" АД, в кв. 52 по плана на с. Крушуна, общ. Летница, област Ловешка

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 2500 м2

 
 •  
 • Преустройство на стол в ресторант

  Преустройство на съществуващ стол в ресторант в УПИ ІІ - 5 , кв. 415 , м. „Центъра” – р-н Средец СО , по плана на гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 500 м2

 
 •  
 • Офис сграда, гр. София

  Офис сграда на „България Платинум Груп” ЕООД – ул.”Бачо Киро”, гр. София - преработка по време на строителство

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 2100 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, гр. София

  Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи – ж. к. Люлин 8 мрн, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 8250 м2

 
 •  
 • Бижутерски магазин

  Бижутерски магазин - Промяна на параметрите на съществуващо присъединяване към разпределителната електрическа мрежа

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: 100 м2

 
 •  
 • Сутерен в жилищна сграда

  Промяна на предназначението и ремонт на 1 етаж и сутерен от двуетажна жилищна сграда с фурна и магазин в офис на първи етаж и работилница в сутерен, гр. София, ул. Поп Груьо №58а

  Обхват на проектиране: АРХ, СК, ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 300 м2

 •  
 • Административна сграда, гр. Варна

  Административна сграда в гр. Варна с ресторант и нощен клуб.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 1300 м2

 
 •  
 • Административна сграда, гр. Ловеч

  Административна и складова база в гр. Ловеч

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 300 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда

  Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи и трафопост

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 5925 м2

 
 •  
 • Сграда на две нива

  Сграда на две нива, находяща се в гр. София, СО, р-н Триадица, площад България №1

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Преустройство на първи етаж от сграда

  Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда в цех за обработка и пакетиране на ядки – гр. Угърчин, обл. Ловеч

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК и ВиК

   Площ: 500 м2

 
 •  
 • Еднофамилна жилищна сграда

  Еднофамилна жилищна сграда в УПИ №XX-1332, кв.33, кв. Суходол, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ и ОВК

   Площ: 200 м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, с. Тотлебен

  Реконструкция и преустройство на дом за деца, лишени от родителски грижи „Младен Антонов” – с.Тотлебен, обл. Плевен - външна водопроводна връзка и площадкови ВиК мрежи и съоръжения.

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. София

  Изместване на канал в рамките на имота на ОДЗ – кв. Левски, гр. София

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, гр. Летница

  Цялостна инфраструктура за изграждането на ИТЗ на "Летница-Индустриален Парк" АД гр. Летница, община Летница, обл. Ловеч (уличнана водопроводна мрежа; улична канализационна мрежа за битови води; улична канализационна мрежа за дъждовни води)

  Обхват на проектиране: ВиК

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект

  Изменение на ПУП за УПИ V, кв.126а и ПИ000164, м. Ак Баир

  Обхват на проектиране: --

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект, с. Крущица

  Схема за водоснабдяване на УПИ от кв. 52, с Крущица

  Обхват на проектиране: --

   Площ: -- м2

 
 •  
 • Инфраструктурен обект

  Консултантски услуги за заземителна инсталация

  Обхват на проектиране: ЕЛ

   Площ: -- м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com