Реализирани проекти за 2006 г.

Разработени инвестиционни проекти за 2006 г.

Общата площ на разработените от нас инвестиционни проекти за 2006 година надхвърля 18600 м

 •  
 • Жилищна сграда, с. Пролеша

  Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-350 от кв.63, с. Пролеша, общ Божурище, Столична Община.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 400 м2

 
 •  
 • Жилищна сграда, с. Добринище

  Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ-VІІ-95, с. Добринище.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 4500 м2

 
 •  
 • Жилищен комплекс, гр. Варна

  Комплекс "Живата вода", гр. Варна, кв. Виница, св.2, масив 29, УПИ XXIV - 29007, 29021 - преработка по време на строителство.

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 4500 м2

 
 •  
 • Търговски-развлекателен комплекс

  Търговски - развлекателен комплекс, гр. Банско, имот №156017, ЕКАТТЕ - 0276, общ. Банско

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 7250 м2

 •  
 • Авторемонтен комплекс "Екометалинженеринг"

  Авторемонтен комплекс на „Екометалинженеринг” – кв. Кремиковци, гр. София

  Обхват на проектиране: ЕЛ, ОВК

   Площ: 1500 м2

 
 •  
 • Конферентна зала и зала за игра

  Конферентна зала и зала игри, гр. Банско

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: 500 м2

 
 •  
 • АЕЦ Козлодуй

  Екзекутивна документация на обект АЕЦ Козлодуй - климатизация на помещения 5ЕЕ0306/3, 4, 5, 6 (ТЗ-257) и 6ЕЕ0306/ 3, 4, 5, 6 (ТЗ-257)

  Обхват на проектиране: ОВК

   Площ: -- м2

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com