За нас

Висококачествено проектиране

Нашият проектантски екип разработва координирани и взаимно съгласувани технически проекти за Системи за Отопление, Вентилация и Климатизация, Водопроводни и Канализационни инсталации, Силнотокови и Слаботокови Електрически инсталации, системи за сграден мениджмънт (BMS).

 

Водещи понятия за нас са комплексност, гъвкавост и оперативност, добра координация и съгласуваност между отделните проектни части, повишаване на квалификацията, познаването на националната и европейска нормативна уредба.

 

Нашият екип

Нашият екип се състои от инженери с опит в проектирането, изграждането, контролът и експлоатацията на Ел, ВиК и ОВК инсталации. Организацията не е създадена през 2006г., по примера на модерните проектантски екипи в развитите държави, предлагащи комплексни съгласувани продукти.

 

Основните предимства на работата ни са:

 

Своевременно и качествено сгласуване при проектиране на сградните инсталации и външните мрежи, при което се свеждат до минимум проблемите по време на строителството; 

 

Улеснение на възложителите при управление на инвестиционния проект;

 

Гъвкаво ценообразуване

Квалификационни сертификати

 

 

Кои сме ние


Инж. Георги Пеев

СЕО, ОВК проектант

Инженер на топлинна и масообменна техника с допълнителна квалификация за Международни икономически отношения. Претежва пълна проектантска правоспособност (удостоверение № 09990) и е член на КИИП.


Инж. Калин Ангелов

ОВК проектант

Машинен инженер и инженер на системи за поддържане на микроклимът. Притежава пълна проектантска правоспособност (удостоверение №13816) и е член на Камарата на инженерите в инвестицонното проектиране (КИИП).


Цветелина Пеева

Електро-проектант

Магистър електроинженер.
Притежава пълна проектантска правоспособност (удостоверение №06006), член е на Камарата на инженерите в инвестицонното проектиране (КИИП) и Български национален комитет по осветление.


???

???

???


 

Нашите услуги

Екипът ни се стреми да предлага технически решения, които гарантират ергономичност и енергоефективност на отделните обекти, в една по-свободна архитектурна форма и отговарящи на технологичните и функционални изисквания на всеки клиент.

 

Работим в тясни партньорски взаимоотношения с доказани проектанти по частите:

 

Архитектура, Интериорен дизайн, Конструкции, Газоснабдяване, Геодезията, Пътното строителство, Пожарна безопасност; с опитни строители и специалисти по безопасни и здравословни условия на труд.

 

 

Стремим се да отговорим по един нов начин на изискванията на клиентите в строителния бранш. Да предлагаме комплексни, качествени и лесно приложими технически решения. Да разработваме координирани и взаимно съгласувани технически проекти за Системи за Отопление, Вентилация и Климатизация, Водопроводни и Канализационни инсталации, Силнотокови и Слаботокови Електрически инсталации.

 

Нашите приоритети са комплексност, гъвкавост и оперативност, добра координация между отделните звена в проектанстския екип, повишаване на квалификацията, познаването на националната и европейска нормативна уредба.

 

Реализирани проекти

Проектантско-консултантски услуги по части Електротехническа, ВиК, ОВК и Енергийна ефективност са комплексни и включват проучване, идейно и техническо проектиарне на електро-, ВиК и ОВК инсталации, авторски контрол при изпълнението, консултации, заснемане и цифровизация.

 

Само за 2011 година, нашият екип има реализирани обекти с обща квадратура над 130 хил. кв. м., а за периода от 2006 до 2014 г. - повече от 455 хил. кв. м.

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com