Home

 

Ковес - висококачествено проектиране

Високо качество на предлаганите услуги
Стремеж към технически решения, гарантиращи еноргомичност и енергоефективност на отделните обекти.

 

Коректност при изпълнението на поетите задачи
Политика за добро взаимодействие с водещи производители на оборудване по всяка от специалностите с цел информираност за нивото на развитие на технологиите.

 

Персонализиране на предлаганите технически решения
с цел запазване и подчертаване уникалността на всеки отделен обект.

 

Унифициране на инструменталната база
за изработване на проектната документация с цел увеличаване на скоростта на процеса на проектиране.

 

За гарантиране на поставените цели за непрекъснатото повишаване качеството на предлаганите услуги в КОВЕС ЕООД е въведена система за управелние на качеството ISO 9001:2008.

 

За нас   Контакти

Екипът на КОВЕС членува в Българска браншова камара - машиностроене, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Български национален комитет по осветление (БНКО), Български съвет за устойчиво развитие (BGBC), Асоциация на инженерите по отоплителна, хладилна и климатична техника (ASHRAE), Институт на инженерите по електотехника и електроника (IEEE).

 

Ние сме надежден партньор

Ние предлагаме консултации и комплексно проектиране на сградни и площадкови мрежи и системи по части: Електротехническа, ОВК и Енергийна ефективност във всички етапи: проучвания, идейно, техническо и работно проектиране, авторски контрол, технически и инвеститорски контрол, консултации по инженерните системи и технически решения, заснемане и цифровизация.

 

Защо КОВЕС?

 •   Ние сме координирани, гъвкави и оперативни;
 •   Спазваме стриктно поетите ангажименти - качествено и в срок;
 •   Работим с пълна прозрачност в действията и съгласуваме техническите решения;
 •   Притежаваме дългогодишна проектантска и инженерна практика.

Наши клиенти

Министерство на икономиката, Софийски университет, УНСС, Уникредит Булбанк, МБАЛ "Пирогов", АЕЦ Козлодуй, Магазини Jumbo...

Нашите услуги

Нашите технически решения гарантират ергономичност и енергоефективност на отделните обекти

Качество

Ние работим със система за управелние на качеството ISO 9001:2008 и сме член на КИИП, BGBC, Ashrae, IEEE.

 

За Ковес

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

прочетете повече

Дейност

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Търговски и сервизен представител за България на Trane... повече

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Предлагаме климатично и хладилно оборудване... повече

 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване... повече

 

ПРОЕКТИРАНЕ
Висококачествени и надеждни проектантски услуги... повече

 

 • Контакти

 •  бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •    02 985 38 46
 •    0889 842 802
 •    0878 842 802
 •    02 985 38 45
 •  

 •   design@coves.bg
 •   office@coves-bg.com